Věda

Paleontologie

Paleontologie: Fascinující věda o zkamenělinách odhaluje tajemství minulosti

Co je paleontologie? Paleontologie je vědní disciplína, která se zabývá studiem zkamenělin a jejich využitím pro poznání minulých forem života na Zemi. Slovo paleontologie pochází z řeckého "paleon" (starý) a "logos" (věda). Paleontologové zkoumají fosilní pozůstatky rostlin, živočichů i mikroorganismů, které se...