Prázdniny skončily, angličtina pro děti začíná

Prázdniny utekly jako voda a nastal čas opět usednout do lavic. Pro děti smutný okamžik v koloběhu dějin, pro rodiče čas úlevy, kdy končí řetězec starostí, jak naložit s volným časem dětí, kde zajistit hlídání a zda všechno klapne. Málokdo si totiž dovede představit nervozitu maminek, když se jim nedaří sladit termíny dovolených a prázdninových termínů. Zaplať Pán Bůh, zase je na rok od všeho pokoj.

Děti, mířící do školy, mívají zpravidla kromě povinné výuky i řadu nepovinných kroužků, aktivit a zájmů. Velká poptávka je nejen po zařízeních družinového typu, ale také po mimoškolních vzdělávacích programech. Mezi TOP programy patří výuka cizích jazyků. Největší zájem je klasicky o angličtinu.

​Čím dřív, tím líp

V jazykovědě platí jasné pravidlo, čím dříve se s výukou začne, tím lepší jsou výsledky. Malé děti jsou totiž jako „tabula rasa“ a získané informace podvědomě ukládají hluboko do mozku. Nová slovíčka přijímají přirozeně a jejich používání se postupem času stává více méně automatickým procesem.

Na malé děti od 4 let věku se specializuje jazyková škola JS FAN. Ve své nabídce nabízí program angličtina pro předškoláky. Ten je vyučován metodou Wattsenglish. Metoda využívá principů přirozenosti. Za pomocí dua Steva a maňáska Maggie si lektor získává dětskou pozornost nenucenou formou.

Výuka probíhá hravým stylem, za použití obrázků, písniček a edukativních her. Děti jsou průběžně zapojovány do aktivit, aniž by měly pocit, že se učí. Tím ztrácí přirozený ostych a seznamují s angličtinou, ke které tímto způsobem získávají pozitivní vztah.


​Individuální přístup je samozřejmostí

Kurz Angličtina pro nejmenší od jazykové školy JS FAN je koncipován jako roční. Kurz čítá 32 lekcí a každá z nich probíhá jednou týdně po dobu šedesáti minut. Děti do kurzu docházejí samostatně (bez přítomnosti rodičů) a kapacita naplnění čítá maximálně 8 dětí. Lektor má tedy dostatek času se jim individuálně věnovat. První výsledky jazykové průpravy na sebe nenechají dlouho čekat a pokroky budou viditelné lekci od lekce.

Publikováno: 23. 08. 2023

Kategorie: děti

Autor: Eliáš Růžička